Mēs

Mēs esam neliela, bet droša un atsaucīga hostinga kompānija, kuru vada cilvēki, kam patīk tīmeklis un tā kultūra.
Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai klienti vienmēr justos labi, uzturot savus risinājumus pie mums.

Privātuma politika

Datu aizsardzība

tosteris.com un SIA 19 points, pamatojoties uz personīgo datu aizsardzības likuma noteikumiem, nodrošina klienta personīgo datu drošību un aizsardzību. Personīgie dati šajā interneta lappusē tiek savākti tikai tehniski nepieciešamā apjomā. Jūsu personīgie dati tiek izmantoti tikai un vienīgi, lai noslēgtu pakalpojuma lietošanas līgumu un piestādītu rēķinus par pakalpojumu lietošanu. Jums ir tiesības izsniegto autorizāciju katrā brīdī atsaukt.

Savāktie personīgie dati netiek nodoti, pārdoti vai vai kā citādi pārraidīti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācija likumiskā ceļā var tikt pieprasīta no tiesībsargājošajām organizācijām.

Plašāka personīgā informācija tiek savākta tikai, ja Jūs to brīvprātīgi sniedzat, piemēram, reģistrējoties tosteris.com sniegtajiem pakalpojumiem.

Sekojošā deklarācija sniedz Jums pārskatu par to, kā mēs nodrošinām jūsu datu aizsardzību un kādi dati kādiem mērķiem tiek saglabāti.

Datu apstrāde

tosteris.com un SIA 19 points automātiski savāc un saglabā servera reģistra datnēs informāciju, ko pārraida Jūsu pārlūkprogramma. Šī informācija ietver:

  • pārlūkprogrammas tips un versija
  • izmantotā operētājsistēma
  • iepriekš apmeklētā lapa (Refferer URL)
  • datora resursvārds (hostname) un/vai IP adrese
  • servera pieprasījuma laiks

Šie dati nav saistāmi ar individuālām personām. Šo datu korelācija un saistīšana ar citiem datu avotiem netiek veikta, un pēc statistiskas analīzes šie dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā 12 mēnešus un pēc tam dzēsti.

Datu drošība

Jūsu personīgie dati tiek glabāti, izmantojot visas tehniskās un organizatoriskās iespējas, tā, lai tie nebūtu pieejami trešajām personām.

Izziņas tiesības

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt izziņu par jūsu personīgajiem datiem, to izcelsmi, saņēmēju, kā arī to saglabāšaanas mērķi. Izziņu par saglabātajiem datiem jums sniegs atbildīgais par datu aizsardzību - SIA 19 points.

Papildus informācija

Mums ir svarīga jūsu uzticība, tādēļ jebkurā laikā sniegsim jums atbildes par jūsu pesonīgo datu apstrādi. Ja jums ir jautājumi, uz kuriem šī informācija nevarēja sniegt atbildes vai jums ir nepieciešama papildus informācija, griezieties jebkurā laikā pie atbildīgā par datu aizsardzību - SIA 19 points.

Neskatoties uz ārējo saišu satura rūpīgu pārbaudi, tosteris.com un SIA 19 points nenes atbildību par ārējo saišu saturu.